Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Łomianki do udziału w projekcie Akademii Odkrywcy im. T. Halika. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Łomianki. Decyduje kolejność zgłoszeń! Projekt realizowan na terenie placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łomianki oraz w Centrum Kultury w Łomiankach. 

 

Zgłoszenia przesyłamy na adres biuro@fundacjaart.org . Zgłoszenia powinny zawierać  

  1. nazwę placówki 
  2. imię i nazwisko nauczyciela koordynującego 
  3. wiek dzieci 
  4. ilośc dzieci 
  5. terminy zajęć